Vereniging Modaliteiten Psychotherapie

Ga naar de inhoud
Welkom bij de VMP
Vereniging
Modalaiteiten
Psychotherapie
Opheffing
Op 1 oktober 2022 heeft de ALV besloten het VMP op te heffen. Met gemengde gevoelens werd geconstateerd dat de VMP niet (meer) levensvatbaar is en dat de ettelijke pogingen om een nieuw bestuur te krijgen, niet zijn geslaagd. De VMP was oorspronkelijk ook bedoeld als vereniging voor alle NAP-geregistreerden. Het idee was dat alle modaliteiten in de VMP een kamer zouden krijgen, en dat dit de organisatorische en inhoudelijke samenwerking tussen de betrokken modaliteiten zou bevorderen. Mooi idee, maar het mocht niet baten. Op 1 mei 2023 zal de opheffing een feit zijn.
 • Het bestuur is als vereffenaar is door de ALV als vereffenaar benoemd.
 • Het bestuur is gemandateerd om het batig saldo een bestemming te geven, conform de bepalingen hieromtrent in de Statuten: “Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming bepaald van het eventueel batig saldo van het vermogen van de VMP, welke bestemming zoveel mogelijk dient overeen te komen met het doel van de  VMP.”  
 • Contributie over 2022 wordt niet meer geheven en geïnd.
    Samen
    Samen
    Samen
    Samen
    Samen
    Boomboek
    New Slide 7
    New Slide 8
    Terug naar de inhoud